Baby Shop

کالائی در سبد خرید شما موجود نیست

  • concord
  • play gro
  • Capella
اسباب بازی و سرگرمی

اسباب بازی و سرگرمی


بازی و اسباب بازی:

تعریفی جامع و فراگیر از بازی که مورد تایید همه نظریه پردازان روانشناسی باشد وجود ندارد و هر صاحب نظری بر اساس دیدگاه خود به نوعی بازی را تعریف کرده است.

شانر بازی را فعالیتی در جهت تداوم شادمانی می داند، هارلوک بازی را فعالیتی کاملا داوطلبانه بدون توجه به نتیجه نهایی و به منظور کسب لذت و خوشی تعریف میکند.در این بین پیاژه روانشناس سوئیسی معیار های تمییز بازی از کار را به قرار زیر اعلام میدارد:

1.بازی دلپذیر و خوشایند است.

2.بازی ترتیب و سازمان مشخص ندارد.

3.بازی فعالیتی است کاملا اختیاری و نه اجباری.

4.بازی فارغ از کشاکش و پرخاشگری است.

همچنین به عقیده وی بازی کودکان در سنین مختلف نشان دهنده تغییر رشدی آنان است.

 

از تولد تا 2 سالگی.....بازی های انفرادی

از 2 تا 3سالگی.......بازی های موازی(در کنار هم هستند اما با یکدیگر بازی نمی کنند)

از 3 تا 4 سالگی.......بازی های ارتباطی(با هم بازی میکنند اما علایق شخصی شان را فدای گروه نمیکنند)

از 4 تا 6 سالگی.......بازی های اشتراکی یا گروهی

اهمیت بازی و اسباب بازی برای کودکان:

همانطور که کودک برای رشد جسمی نیاز به غذا و ویتامین دارد نیازهای رشد روحی و روانی خود را نیز از طریق بازی تامین میکند.

بازی نشان دهنده سلامت عقلی و رشد هوشی کودک است و تنها چیزی که می تواند خلا موجود در کودک را پر کند اسباب بازی است، اسباب بازی محرکی است که میتواند حرکت را در کودک ایجاد کند و بهترین اسباب بازی ها در سنین قبل از دبستان اسباب بازی های آموزشی است.

 

تعریف و اهداف اسباب بازی های آموزشی:

اسباب بازی های آموزشی اسباب بازی هایی هستند که موجب پرورش تخیل، تفکر، سرگرمی، لذت و مهمتر از همه موجب یادگیری و شناخت محیط پیرامون  کودک می شود.

2هدف عمده اسباب بازی آموزشی سرگرمی و توسعه مهارت های کودکان است.

مهترین این نوع اسباب بازی ها، اسباب بازی های علمی(مانند اسباب بازی های معرفی و شناخت مشاغل)پازل ها، لگوها، تخته سیاه یا وایت برد میباشد.

پشتیبانی